Zalety separatora magnetycznego MSP-BP

 • Magnesy neodymowe z indukcją do 18 700 G
 • Produkcja separatorów na zamówienie
 • Wychwytywanie cząstek Fe od 1 mikrona
 • Wysoka pojemność
 • Długa żywotność

Przepływowe separatory magnetyczne do separacji czarnego pyłu (black powder) MSP-BP

Separator magnetyczny MSP-BP służy do oddzielania drobnych cząstek ferromagnetycznych (zwłaszcza siarczku i tlenku żelaza, ogólnie nazywanych czarnym pyłem) z systemów rurociągów do transportu produktów naftowych lub gazowych.

Korzyści wynikające z zastosowania separatora MSP-BP

 • Ochrona drogich urządzeń produkcyjnych (pompy, liczniki, klapy, zawory)
 • Zmniejszenie zużycia rurociągu transportowego przez czarny pył
 • Znaczący wzrost jakości produktu naftowego, gazowego lub chemicznego
 • Redukcja kosztów filtracji (= w porównaniu do filtrów jednorazowych, separator magnetyczny jest zupełnie bezkosztowy w eksploatacji)
 • Obniżenie liczby cykli czyszczenia (= spadek kosztów operacyjnych)

Jak się Tobą zaopiekujemy?

Zaopiekujemy się Państwa projektem od początku do końca. U nas nie kończy się na zamówieniu. Zaoferujemy Państwu pełne wsparcie przez cały czas używania separatora.

1. Przyjedziemy

2. Zmierzymy i zaprojektujemy

3. Wyprodukujemy na wymiar

4. Zainstalujemy

5. Uruchomimy i wyszkolimy

6. Zapewnimy autoryzowany serwis

Budowa separatora ciśnieniowego MSP-BP

Podstawą tego magnetycznego separatora rusztowego z ręcznym czyszczeniem jest system rur magnetycznych w obudowie ze stali nierdzewnej. Dzięki przemyślanemu labiryntowi przepływu i bardzo silnym magnesom permanentnym potrafi przechwycić nawet te najmniejsze nieczystości metalowe i zapewnić bardzo wysoki poziom separacji. Podczas procesu separacji przechwycone cząsteczki magnetyczne są zatrzymywane na tylnych częściach rur ze stali nierdzewnej z rdzeniami magnetycznymi, dlatego też nie blokują strumienia czyszczonego materiału, ale jednocześnie są chronione przed niepożądanym spłukaniem przez płynącą oczyszczoną masę.

Główne zalety separatora magnetycznego MSP-BP

Tradycyjne metody wykorzystywane do wychwytywania czarnego pyłu obejmują zastosowanie cyklonów, jednorazowych papierowych, z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym lub polimerowych filtrów. W porównaniu z tymi technologiami separator magnetyczny MSP-BP.

 • jest znacznie bardziej wydajny - niezwykle silne magnesy neodymowe wychwytują nawet cząsteczki wielkości 1 mikrona, których nie byłyby w stanie wychwycić cyklony lub konwencjonalne filtry jednorazowe
 • ma znacznie większą pojemność - konwencjonalne filtry jednorazowe bardzo szybko się zatykają
 • skraca przestoje związane z czasochłonną wymianą filtrów jednorazowego użytku
 • wykazuje szybką rentowność (a koszt filtrów jednorazowych nigdy nie podlega zwrotowi)
 • wychwytuje razem z zanieczyszczeniami magnetycznymi również zanieczyszczenia niemagnetyczne (takie jak alsfalten, parafina, glikol), ponieważ podczas transportu rurociągiem oba typy zanieczyszczeń agregują w większe jednostki (stosunek zatrzymywanych zanieczyszczeń wynosi zwykle 25: 75, więc większość zanieczyszczeń wychwyconych przez separator magnetyczny zaskakująco jest niemagnetyczna!)

W jakich dziedzinach przemysłowych zostanie zastosowany separator magnetyczny MSP-BP?

Separator magnetyczny MSP-BP służy głównie do ograniczania zawartości niepożądanych zanieczyszczeń (czarny pył, ścieranie z systemów transportowych itp.) przy załadunku i rozładunku produktów ropopochodnych na terminalach portowych, na wejściu surowców do instalacji LPG, w rafineriach ropy naftowej i morskich platformach wydobywczych, w wytwórniach gazu, na lotniskach, w zakładach chemicznych i elektrowniach, w punktach kontrolno-pomiarowych rurociągów dalekobieżnych do transportu produktów gazowych i naftowych itp.