Używamy plików cookies

Korzystamy z plików coookies w celu analizowania wizyt, zapamiętywania preferencji i poprawy użyteczności witryny. Klikając na przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę.

Ustawienia Zgadzam się

Możesz również odmówić zgody.

Przejdź do treści Skip to menu

Zalety elektromagnesu MB E

 • Automatyczne oczyszczanie nawet bez przerwania przepływu materiału
 • Obudowa bębna o wytrzymałej konstrukcji z 8 mm mocnej stali manganowej
 • Łatwa wymiana osłon przeciwściernych dzięki połączeniom śrubowym
 • Podłączenie elektryczne: 415 V idealne także dla napięcia 400 and 380 V
 • Możliwość wyłączenia zasilania elektrycznego (= dezaktywacja pola magnetycznego w celu np. łatwej konserwacji)
 • Ustawienie pozycji rdzenia magnetycznego

Bębny elektromagnetyczne MB E

Bęben elektromagnetyczny to urządzenie do separacji automatycznej magnetycznych części z materiałów wewnętrznych. W przypadku silnie abrazyjnych materiałów lub jeżeli w oczyszczanym produkcie znajdują się np. ostre przedmioty, wówczas bęben elektromagnetyczny jest idealnym zastąpieniem dla separatora elektromagnetycznego. W porównaniu z trwałymi wersjami separatorów magnetycznych (które są zwykle wyposażone ferrytowymi lub neodymowymi magnesami) bębny elektromagnetyczne generują o wiele mocniejsze pole magnetyczne (i to bez jakichkolwiek „głuchych“ miejsc). Dlatego bębny elektromagnetyczne są bardziej odpowiednie do separacji większych i cięższych przedmiotów żelaznych i są używane przede wszystkim do czyszczenia kruszonego złomu i samochodów, popiołów lotnych ze spalarni, żużla odlewniczego itd. Dzięki swej sile magnetycznej bębny elektromagnetyczne także o wiele łatwiej sobie radzą z cząstkami żelaznymi z wyższych warstw materiałowych i są wyłącznym rozwiązaniem do aplikacji, gdzie jest np. z powodów eksploatacyjnych i serwisowych czasami niezbędna dezaktywacja pola magnetycznego (co nie umożliwia magnes stały).

Zalety używania separatora

 • Oczyszczony materiał (bez domieszek ferromagnetycznych)
 • Stała ochrona urządzenia technologicznego
 • Ciągła praca/eksploatacja produkcyjna
 • Automatyczne oczyszczanie bez konieczności przerwania przepływu materiału
 • Oszczędność kosztów na obsługę i zmniejszenia ryzyka występowania błędu

Jak się Tobą zaopiekujemy?

Zaopiekujemy się Państwa projektem od początku do końca. U nas nie kończy się na zamówieniu. Zaoferujemy Państwu pełne wsparcie przez cały czas używania separatora.

1. Przyjedziemy

2. Zmierzymy i zaprojektujemy

3. Wyprodukujemy na wymiar

4. Zainstalujemy

5. Uruchomimy i wyszkolimy

6. Zapewnimy autoryzowany serwis

Kontrukcja separatora

Sercem bębna elektromagnetycznego jest zestaw stacjonarnych cewek elektromagnetycznych, wokół którego obraca się zewnętrza niemagnetyczna obudowa  (zwykle ze stali manganowej). Efektywnej separacji pomagają także stalowe nośniki listwowe na powierzchni obudowy bębna.

Szafka sterownicza z transformatorem i prostownikiem

Szafka sterownicza służy do sterowania pracy separatora, prostownik i transformator zapewniają odpowiednie zasilanie elektryczne całego urządzenia (odpowiednią konstrukcję elektromagnesu, otaczającej temperatury, napięciu wejściowemu itd.).

Konstrukcja  transformatora i prostownika

 • Spawana szafka stalowy z ochroną  IP 65
 • Wskaźnik poziomu oleju znajduje się na przedniej stronie zbiornika
 • Transformator jest wyposażony w podwójne uzwojenie zgodnie z normą BS EN 60076
 • Prostownik odpowiada parametrom normy  BS 4417 ABCD
 • Ochrona przeciwprzepięciowa: ochrona diodowa z szybkimi bezpiecznikami półprzewodowymi

Możliwości aplikacyjne

Materiał może być do separatora magnetycznego może zostać doprowadzany trzema różnymi sposobami (w zależności od konfiguracji linii przetwórczej, w którym znajduje się separator):

 • Materiał opada na górne części bębna elektromagnetycznego. Cząstki ferromagnetyczne są za pomocą silnego pola elektromagnetycznego  przyciągane do obudowy bębna i samowolnie opadają w przestrzeń pod bębnem. Ww. sposób podawania materiału jest idealny do zastosowania bębna elektromagnetycznego  MB E RADIAL.
 • Materiał jest dostarczany do środkowej części bębna. W tym przypadku dochodzi do poluzowania i zwolnienia zatrzymanych cząstek żelaznych po odwrotnej stronie bębna - można użyć oba typy bębnów elekromagnetycznych, to znaczy jak MB E AXIAL, tak jak również MB E RADIAL.
 • Materiał jest transportowany do dolnej części bębna. Materiał magnetyczny jest przechwytywany i przytrzymywany na obudowie bębna, aż do momentu zwolnienia za górną krawędzią obudowy bębna. Przy takim sposobie podawania materiału jest używany bęben elektromagnetyczny MB E AXIAL.

We wszystkich trzech wyżej podanych przypadkach pole magnetyczne nie ma żadnego wpływu na wewnętrzny (niemagnetyczny) materiał, a więc taki materiał odpada z powierzchni bębna przez działanie siły grawitacyjnej w kierunku swej naturalnej trajektorii tj. toru.

MB E AXIAL

Bęben elektromagnetyczny MB E AXIAL

 • Kilka biegunów magnetycznych umieszczonych równolegle do osi bębna
 • Ciągłe i intensywne pole magnetyczne o bardzo dużym natężeniu w strefie separacji
 • Równomierne zużycie obudowy
 • Bardzo silna pierwotna cewka elektromagnetyczna do maksymalnej koncentracji pola magnetycznego w miejscu przechwycenia cząstek ferromagnetycznych
 • Słabsza cewka wtórna do wynoszenia cząstek żelaznych do przestrzeni wysypiska
 • Cewki elektromagnetyczne z dłuższym okresem używania
 • Wytrzymała mocna konstrukcja
 • Łańcuchowe koło zębate dokręcone jednostki napędowej
 • Bogate wyposażenie opcjonalne (podwyższona krawędź bębna zapobiegająca bocznemu wycieku materiału, rama zewnętrzna, silnik ze skrzynią biegów, napęd łańcuchowy, dzielone koło łańcuchowe)

MB E AXIAL ma kilka biegunów magnetycznych, które są umieszczone równolegle do osi bębna. Pierwszy biegun jest niezwykle mocny i przyciąga cząstki ferromagnetyczne z podawanego materiału. Pozostałe bieguny są stosowane do utrzymywania części żelaznych na powierzchni bębna i do ich wyniesienia do przestrzeni wysypiska lub np. na przenośnik taśmowy. Konstrukcja bębnów ME B AXIAL opiera się na zasadzie zmiennej polaryzacji pola magnetycznego, co prowadzi do polarity „przewrócenia“ materiałów magnetycznych podczas ich ruchu po powierzchni bębna - a więc do uwolnienia jakichkolwiek niemetalowych materiałów, które mogą się znajdować wśród przechwyconych przedmiotów żelaznych i rdzeniem elektromagnetycznym. Ten rodzaj bębna elektromagnetycznego jest stosowany np. podczas sortowania odpadu komunalnego i kruszenia wraków samochodowych (w ramach osiągnięcia maksymalnej możliwej czystości separowanych materiałów magnetycznych). Na wewnętrzny (niemagnetyczny) materiał nie ma działanie pola magnetycznego żadnego wpływu (a więc taki materiał odpada z powierzchni bębna przez działanie siły grawitacyjnej w kierunku swej naturalnej trajektorii tj. toru).

MB E RADIAL

Bęben elektromagnetyczny MB E RADIAL

 • Kilka biegunów zostało umieszczonych  radialnie przez całą szerokość bębna
 • Cewki elektromagnetyczne skupiają maksymalnie silne pole magnetyczne w miejscu przechwytywania
 • Biegun wyładowczy zapewnia wyniesienie cząstek żelaznych do przestrzeni wysypiska
 • Wysoka wydajność eksploatacyjna
 • Łańcuchowe koło zębate dokręcone jednostki napędowej
 • Bogate wyposażenie opcjonalne (podwyższona krawędź bębna zapobiegająca  bocznemu wycieku materiału, rama zewnętrzna, silnik ze skrzynią biegów, napęd łańcuchowy, dzielone koło łańcuchowe

MB E RADIAL ma biegunową radialność (= wszystkie cewki elektromagnetyczne mają jednakową biegunowość i są umieszczone obok siebie, co zapewnia ciągłą biegunowość radialną po całej szerokości bębna). Silne pole magnetyczne przyciąga magnetycznie wrażliwe materiały do powierzchni obudowy bębna. Obracając się obudowa transportuje cząstki żelaza za pomocą bieguna wyładowczego z zasięgu pola magnetycznego do wysypiska lub np. na przenośnik taśmowy. Na wewnętrzny (niemagnetyczny) materiał nie ma działanie pola magnetycznego żadnego wpływu (a więc taki materiał odpada z powierzchni bębna przez działanie siły grawitacyjnej w kierunku swej naturalnej trajektorii tj. toru).W jakich gałęziach przemysłu są używane samoczyszczące bębny elektromagnetyczne

Bębny elektromagnetyczne, które produkuje firma SOLLAU s.r.o., które oferuje firma SOLLAU s.r.o. (tj. Sp. z o.o.o), zostały wyprodukowane we współpracy z renomowanym wieloletnim producentem europejskim ww. urządzeń. Chodzi więc o sprawdzone separatory, które są stosowane w najbardziej wymagających środowiskach przemysłowych, jakimi są np. stacjach demontażu pojazdów, spalarni odpadów komunalnych, sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych, huty stali wykorzystujące stal ze żużla itd.

Top